1. ಥ_ಥ

2. ಠ_ಠ

3. Q(^.^Q) (Winner)

4. ~<>" (Mouse)

5. [¬º-°]¬ (Zombie attack)

6. (ô ô) (Surprise)

7. fO_o (Scratching head)

8. c):{) (Smiling Cowboy)

9. (9ò_ó)=@ (Throwing a punch)

10. b(~_^)d, d-(^_^)-b, (b^_^)b (Thumbs up)

11. q(-_-)p (Thumbs down)

12. (ρ_-)o (Tired/Rubbing eyes)

13. ø(._.<) (Writing)

15. -_-*,,|, (*sigh* Middle finger)

16. \m/ |>_<| \m/ (ROCK ON!!)

17. ~(O_O)~ または ~(O_o)~ (Flying スパゲッティ Monster)

18. ಠ_ಠ ಥ_ಥ (Staring eyes/Crying eyes)

19. \(O.0)/ (I don't know!)

20. ()xxxx{======> Sword

21. ¯\(º o)/¯ (Shrug)

22. @_'-' (Snail)

23. <=O=(^^^)=O=> (Plane)

24. (x(x_(X_x(O_o)x_x)_X)x) (Alive among zombies)

25. (( ^(*o*^) )) (Earthquake!)

26. キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!! (This big!/Big hug)

27. ♪┏(・o・)┛♪┗ ( ・o・) ┓♪┏ ( ) ┛♪┗ (・o・ ) ┓♪┏(・o・)┛♪ (Happy dancing)

28. \|  ̄ヘ ̄|/_______θ☆( *o*)/ (Kick)

29. ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ (Running)

30.